Hội viên Medicaid

Medicaid Members

làm gì bây giờ

Hai điều quan trọng nhất cần làm là đảm bảo rằng tiểu bang đã cập nhật thông tin về bạn và gia đình bạn, đồng thời đảm bảo rằng bạn có thể truy cập tài khoản Medicaid của mình trực tuyến thông qua YourTexasBenefits.com hoặc ứng dụng YTB.

Tôi nhận được một phong bì màu vàng

Tiểu bang đang gửi thông báo tới 2,7 triệu thành viên Medicaid rằng bảo hiểm liên tục sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 và trường hợp của bạn sẽ cần được kiểm tra lại hoặc xác định lại. Những thông báo này được gửi trong phong bì màu vàng. Thông báo này KHÔNG có nghĩa là bạn đã mất bảo hiểm. Bạn sẽ nhận được một thông báo khác sau khi tiểu bang bắt đầu xem xét trường hợp của bạn. Điều quan trọng là phải cập nhật thông tin liên hệ của bạn tại YourTexasBenefits.com ngay bây giờ để nhận được tất cả các bản cập nhật.

Bảo hiểm Medicaid của tôi có kết thúc không?

Không nhất thiết, nhưng tính đủ điều kiện của bạn có thể thay đổi. Bạn phải cập nhật thông tin liên lạc của mình ngay bây giờ để bạn nhận được thông báo từ tiểu bang và tiểu bang có thể xác định chính xác xem bạn có còn đủ điều kiện nhận Medicaid hay không.

Tôi đã bị từ chối Medicaid

Nếu không còn đủ điều kiện nhận Medicaid, bạn vẫn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em (CHIP), Phụ nữ Texas Khỏe mạnh hoặc bảo hiểm sức khỏe trên Healthcare.gov Marketplace. Nếu một đứa trẻ hiện đủ điều kiện tham gia CHIP, tiểu bang sẽ tự động đăng ký chúng vào chương trình CHIP mà không cần đăng ký bổ sung. Những người trưởng thành không còn đủ điều kiện nhận Medicaid sẽ nhận được thông tin về các lựa chọn khác, chẳng hạn như các chương trình Healthcare.gov Marketplace hoặc Healthy Texas Women. Điều rất quan trọng là cập nhật thông tin liên hệ của bạn tại YourTexasBenefits.com để bạn có thể nhận được thông tin này.